The Dictator
6.4
 · 
อเมริกา · 2012
หมวดหมู่:  Comedy
สาธารณรัฐ Wadiya ถูกปกครองโดยผู้นำที่ผิดปกติและกดขี่ชื่อ Hafez Aladeen Aladeen ถูกเรียกตัวไปนิวยอร์กไปยังการชุมนุมของสหประชาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศของเขา แต่การเดินทางไปแล้ว