Amazing Saturday
7.5
 · 
South Korea · 2018
Phân loại:  Truyền hình thực tế
Đây là một loại mới kết hợp âm nhạc + Gourmet + câu hỏi trả lời. Từ Shen Dong, Shinee Key, Li Huili, Pan Na Wen Shi Yun, Han Hai như một thành viên cố định. Cài đặt chương trình là một nhóm người lắng nghe các bài hát trên thị trường. Sau khi âm nhạc bị gián đoạn, tôi đoán một lời bài hát và tôi sẽ có được một người sành ăn.