PRODUCE 48
7.9
 · 
South Korea · 2018
Phân loại:  Truyền hình thực tế
Sản phẩm 48 đã tập hợp 96 cô gái từ các nhóm thần tượng và các công ty giải trí ở Nhật Bản và Hàn Quốc để thành lập một nhóm người Hàn Quốc-Nhật 12 người sẽ quảng bá trong hai năm rưỡi.