Spring Camp
8.3
 · 
South Korea · 2021
Phân loại:  Reality-TV
Sẽ có các thành viên diễn viên của 'hành trình mới về phía tây' đi về một chuyến đi cắm trại cho mùa xuân.